Realitní trh

Nemovitosti s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu

By 10. 6. 2022 Červen 23rd, 2022 No Comments

Nemovitosti, jejichž vlastníci nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikováni, propadnou podle občanského zákoníku k 1. lednu 2024 státu.

Vlastník nemovitosti je správně identifikován jménem, příjmením, adresou bydliště a rodným číslem nebo datem narození, pokud rodné číslo nemá.

„Setkala jsem se v praxi s případem, kdy klientka bydlela v domě, který před 60 lety koupila. Zjistila jsem, že v katastru nemovitostí je u jejího domu a přilehlých pozemků uvedeno, že vlastník není dostatečně identifikován.
Chybělo rodné číslo, katastr neevidoval ani datum narození. Klientka naštěstí měla k dispozici kupní smlouvu, na jejímž základě mohla být nesrovnalost odstraněna,” uvedla advokátka Hana Šonková, která se problematikou nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitosti již několikrát zabývala.

Upozornila, že kdyby žena nedodala potřebné údaje, o své nemovitosti by přišla a vlastníkem by se přespříští rok stal stát.

Jen jméno nestačí

Nejčastěji je u nedostatečně identifikovaných vlastníků uvedeno jen jméno a příjmení, ostatní údaje zcela nebo zčásti chybějí. Někdy není zapsána kompletní adresa, je uvedena například pouze obec.

Může jít – a často jde – o osoby, které už nežijí, zahynuly například v průběhu druhé světové války. Částečně se jedná o lidi, kteří zemřeli bez dědiců. V některých případech však dědicové existují, ale nemovitosti nebyly z nějakého důvodu do dědického řízení zahrnuty a jsou stále vedeny na původního majitele.

Pozemek na prababičku

„Další případ, který jsem v praxi řešila, se týkal pozemku v dnes lukrativní části obce, který je veden na jméno dávno zemřelé prababičky. Navíc její původně německy psané příjmení bylo v katastru nemovitostí zkomoleno a zapsáno česky,” zmínila Šonková. Jak dále dodala, v takovém případě je prokazování vlastnického práva dědiců složitější.

Údaj o nedostatečně identifikovaném vlastníkovi je uveden v katastru nemovitostí a v seznamu, který vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam je dostupný na stránkách úřadu. Některé obce seznam zpřístupnily i na svých webových stránkách.

Zkontrolujte katastr

Někdy se jedná i o velmi hodnotné nemovitosti, například domy, které jejich vlastníci obývají a o chybějícím údaji v katastru nemovitostí nevědí. Nedostatečně identifikovaní navíc nemusí být všichni vlastníci, ale třeba jen někteří ze spoluvlastníků.

„Přestože to může vypadat, že do 31. prosince 2023 je ještě dost času, doporučuji prověřit včas stav svých nemovitostí a případné problémy začít řešit co nejdříve. Zamyslete se i nad tím, zda vaši předkové nevlastnili nemovité věci, které nyní ve vlastnictví rodiny nejsou. V seznamu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se dá vyhledávat podle katastrálního území i podle jména vlastníka,” dodala Šonková.