Vlastník stránek tímto dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti, ve znění předpisů, deklaruje, že jakékoliv nabídky zasílané elektronickou poštou jsou jeho obchodním sdělením.

Vlastník stránek je oprávněn v souladu se zákonem využívat od návštěvníků těchto stránek jejich kontaktní údaje (e-mail, telefon), které zde uvedou v rámci své poptávky, nabídky či v souvislosti s jejich žádostí o zasílání informací a novinek, a to pro účely šíření obchodních sdělení, která se týkají vlastních obdobných produktů a služeb. Vlastník tímto informuje návštěvníka, že má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení či kdykoliv v budoucnu sdělit, že si nepřeje další zasílání obchodních informací.

Vlastník je oprávněn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu návštěvníky těchto stránek.

Vlastník primárně zpracovává zadané osobní údaje návštěvníků za účelem vyřízení jejich nabídky a poptávky, to jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy. Dále jsou osobní údaje návštěvníků zpracovávány za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení. Uvedené neplatí, pokud návštěvník zasílání obchodních sdělení předem odmítne.

Poskytnutí osobních údajů ze strany návštěvníků zcela dobrovolné, jde však o nezbytné údaje pro vyřízení jejich poptávky či nabídky.

V případě následného odvolání souhlasu se zpracováním kontaktních údajů návštěvníku (ať už telefonicky, emailem či doporučeným dopisem) není dotčena zákonnost předchozího zpracování těchto údajů.

Pokud nedojde ze strany návštěvníků k odmítnutí či následnému nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje návštěvníků zpracovávány na dobu neurčitou.

Návštěvník má právo vědět, jaké údaje o něm vlastník zpracovává. Dále na opravu těchto údajů, jejich přenos či výmaz. Svým rozhodnutím může také omezit dobu jejich zpracování. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu může vznést návštěvník kdykoliv námitky, čímž budou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

Návštěvník má právo se obrátit na vlastníka se svými žádostmi a přípisy, a to na kontaktní údaje vlastníka, dostupné na této stránce. Návštěvník má rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem nebo stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).