Realitní trh

Rychlé anonymní nahlížení do katastru neskončí. Úřad i přes přetížení služby ustoupil

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí přes internet zůstane zachováno. Od června přitom měli mít přístup ke kompletním údajům jen přihlášení uživatelé. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) původní rozhodnutí omezit nahlížení do katastru zdůvodňoval extrémním nárůstem počtu přístupů.

Původně katastrální úřad počítal s tím, že od června budou kompletní údaje v internetové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné pouze uživatelům přihlášeným prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci, známého jako eIdentita, nebo pomocí účtu pro dálkový přístup do katastru nemovitostí. Nepřihlášení uživatelé měli vidět pouze základní údaje o nemovitostech a řízeních.

K přetížení služby došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze. Úřad chtěl tudíž novým opatřením také zvýšit ochranu soukromí a osobních údajů vedených v katastru.

Mnozí jednotlivci, spolky či firmy ale takové rozhodnutí kritizovali jako nezákonné a žádali, aby katastr zůstal přístupný i bez složité registrace, mezi nimi například občanská iniciativa Otevřený katastr.

Aplikace katastru nemovitostí umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech nebo nebytových prostorech a právech stavby v Česku. Dále informace o stavu řízení kvůli zápisu vlastnických práv nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

V katastru jsou mimo jiné zaneseny osobní údaje vlastníků a vlastnická práva, která se k dané nemovitosti vztahují – jde například o věcná břemena či zástavní práva, která mohou omezit prodej či koupi nemovitosti.