Realitní trh

Jak se promění administrativní budovy a kanceláře?

Kancelářské prostory prošly v poslední dekádě řadou změn. Minulý rok pak přinesl zcela zásadní přeměnu našich pracovních zvyklostí včetně častější práce z domova. Využití kanceláří se mění, firmy jsou nuceny přehodnotit své potřeby. Do popředí se dostává otázka flexibility a efektivního využití kanceláří. Pro architekty a investory jsou tyto nové požadavky na řešení pracovního prostoru výzvou. Jak budou či nebudou kanceláře využívány? Jak navrhovat administrativní prostory nadčasově?

Jak budou vypadat kanceláře budoucnosti?

Společná firemní kancelář zcela jistě zůstane i nadále pracovním prostorem a prostředím. Bude však čím dál více spíše základnou, těžištěm, středobodem společné aktivity a zároveň rozhodujícím prostředím pro osobní kontakt.

Tedy místem neformálního sdílení myšlenek, zkušeností, nápadů, interakcí. Zůstane zároveň místem socializace, harmonizace komunity či pracovního týmu, jeho naladění nejen díky sdělování informací, ale stejně tak prostřednictvím emotivních či jiných neformálních interakcí. Klasický stůl a židle budou stále důležitou, ale jen jednou z řady jejích součástí.

Pracoviště bude, jinými slovy, místem s nejvyšší pravděpodobností výskytu a aktivity člověka i spolupracujícího týmu, avšak bez striktního ohraničení – týmová zóna bude přecházet v další prostory v budově, jak to již dnes mnohdy bývá, neboť odstřižením od drátů se radikálně zvýšila mobilita, kterou lze využít ke změně módu práce včetně komunikace.

Vedle rozličných alternativních prostor v samotné budově pro pobyt = práci, měnitelných v průběhu dne podle okamžitých potřeb, budou dalšími místy, avšak již řidčeji využívanými např. huby či kavárny kdekoli jinde, a nakonec samozřejmě home office.

Platí, že člověk potřebuje být v průběhu dne nejen v interakci, ale také střídavě sám – ke koncentrované činnosti, k soustředění, studiu či usebrání, aby zase následně mohl podle potřeby komunikovat. K tomu může využít jak možnost alternativního, izolovaného místa v budově, tak právě odlišného místa včetně home office, pokud to bude považovat za efektivní.

Drtivá většina zaměstnanců bude opět pracovat převážně z kanceláří s tou výjimkou, že oproti časům před pandemií část své pracovní kapacity budou moci svobodně využívat i pro práci z domova.

Dojde tak k propojení společného a vzdáleného pracovního prostředí, ne z pohledu nutnosti, ale volby. Práce z kanceláře bude u většiny oborů převažovat, protože oproti práci na dálku nese nesporné výhody – týmovou spolupráci, inovaci, zapojení lidí a nespornou produktivitu.

Dojde ke změně designu pracovního prostředí, vzniknou hybridní pracovní místa. Část pracovních míst bude sdílena, kolaborativní část pro agilní práci v týmech bude zabírat větší plochu než doposud. Bude docházet i k decentralizaci kanceláří a diverzifikaci lokací – lidé budou pracovat na více místech, aby neztráceli tolik času přesunem. Nové trendy podpoří i další nárůst co-workingových kanceláří, které budou firmy využívat pro vykrytí dočasných potřeb.

Změny v systému práce budou podpořeny i novými technologiemi – budou hrát ještě významnější roli v propojení digitálního a fyzického světa tak, aby zaměstnanci mohli efektivněji „přepínat“ mezi fyzickou kanceláří a prací na dálku.

Provozovatelé kanceláří a developeři budou muset ještě více investovat do „well being“ prvků pro své nájemce, aby lidé byli motivováni a chtěli do kanceláří jezdit, protože kromě odpovídajícího pracovního prostředí a designu v samotné firmě najdou v budově a okolí i možnosti pro efektivní a příjemné trávení mimopracovního času.

 

zdroj: ASB