Realitní trh

Nezapomeňte odevzdat daňové přiznání !!!

Pokud jste v roce 2019 nabyli nemovitost, máte povinnost podat na místní příslušný finanční úřad přiznání, a to do konce ledna 2020.

Přiznání k dani z nemovitých věcí platí pro všechny, kteří si v roce 2019 pořídili nemovitost – pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

Nový majitel nemovitosti se tak prakticky přihlásí k platbě daně z nemovitosti v témže roce, jako jediné daňové přiznání se tak podává dopředu.

Ovšem i ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost také oznámit finančnímu úřadu.

Pokud k zápisu v Katastru nemovitostí došlo až v roce 2020, přestože jste o změnu vlastnictví žádali již koncem roku 2019, měli byste podat daňové přiznání do tří měsíců, které následují po měsíci, kdy byl proveden zápis.