Realitní trh

Jestli se připravuji na nový Realitní zákon?

REALITNÍ ZÁKON

Zákon o realitním zprostředkování (Realitní zákon, ZRZ) byl Prezidentem republiky podepsán 8.1.2020. Očekává se, že bude vyhlášen ve Sbírce zákonů kolem poloviny ledna, účinnost by nastala 15. dní po vyhlášení, tedy +/- k 1.2.2020.

Předmět činnosti realitních zprostředkovatelů, který návrh zákona reguluje, je definován jako činnost směřující k uzavření realitní smlouvy (tj. zejména smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci). Návrh zákona pak předpokládá zavedení vázané živnosti realitního zprostředkování, vyžadující odbornou způsobilost.

Já jsem již úspěšně složila zkoušky v ARK ČR (Asociace realitních kanceláří České republiky).