Realitní trh

REALITNÍ ZÁKON

By 18. 11. 2019 Prosinec 5th, 2019 No Comments

V Poslanecké sněmovně již byl schválen návrh Zákona o realitním zprostředkování.

Po schválení půjde do Senátu a nakonec k prezidentovi a pokud půjde vše dle plánů ministryně pro místní rozvoj, bude Realitní zákon platný od 1.1.2020.

REALITNÍ ZÁKON – proč vnikl a komu má pomoci?

Dlouhodobá nespokojenost s kvalitou realitních služeb ze strany vlastníků nemovitostí, zároveň chuť dobře fungujících realitních kanceláří se oddělit / odlišit od méně kvalitních realitních kanceláří, četnost soudních sporů a negativních zkušeností klientů realitních kanceláří.

Dnes může dělat realitního makléře kdokoliv, bez jakéhokoliv odborného vzdělání a kvalifikace. Pověst realitních makléřů v ČR není nijak příjemná a máme nejvíce realitních makléřů na jednoho občana, jsme na úrovni Španělska či Rumunska. Realitní zákon může mít pozitivní dopad především na majitele nemovitostí, jelikož nový zákon nastaví pravidla a podmínky pro makléře, nutnost jejich vzdělání, povinného pojištění, a jiné. V zahraničí patří práce realitního makléře k velmi uznávaným pracovním profesím.

HLAVNÍ PROBLÉMY na českém realitním trhu

 • Volný vstup subjektů na trh
 • Nízká odborná kvalifikace a chybějící zkušenosti
 • Absence definice rozsahu poskytovaných služeb
 • Nakládání s finančními prostředky klientů
 • Absence povinnosti pojištění

 

Schválený návrh ze dne 21. ledna 2019 přinese tyto změny:

 • realitní zprostředkovatel jako vázaná živnost,
 • úschova peněz mimo RK,
 • povinné pojištění RK a makléřů,
 • definice realitní činnosti,
 • exkluzivita a nárok na provizi,
 • informační povinnost RK vůči klientům.

Realitní zprostředkovatel jako vázaná živnost

Současná právní úprava dává možnost stát se realitním makléřem, a obchodovat s nemovitostmi v řádu miliónů korun, prakticky každému, kdo je starší 18 let, je bezúhonný (nemá záznam v rejstříku trestů) a má 1 000 Kč na založení své živnosti – jedná se o živnost volnou!

Navrhovaná právní úprava počítá s tím, že realitní služby budou vázanou živností. To s sebou přináší povinnost prokázat odbornou způsobilost, tzn. doložit buď vysokoškolský diplom z oboru práva, ekonomie nebo stavebnictví, případně prokázat jiné vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s maturitou a praxí min. 3 roky v oboru, a nebo složit odbornou zkoušku (profesní kvalifikaci).

Úschova peněz mimo RK

Navrhovaný zákon definuje, že realitní zprostředkovatel není oprávněn poskytovat úschovu peněz za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy a zároveň není oprávněn tuto službu zprostředkovávat nikým jiným než advokátem, notářem nebo bankou.

Povinné pojištění RK a makléřů

S připravovaným zákonem o realitním zprostředkování bude pojištění povinné. Limity a krytí dle zákona však zatím nejsou jasné.

Definice realitní činnosti

Dále Realitní zákon definuje, co vše zahrnuje realitní zprostředkování tj. vyhledávání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem, inzertní služby, posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny, zpracování marketingu, zajištění prohlídky, obstarání stavebně-technické dokumentace, zprostředkování právních služeb a úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Exkluzivita a nárok na provizi

Návrh Realitního zákona udává, že sjednat exkluzivitu půjde na maximálně 6 měsíců. Exklusivita může být s prodávajícím sjednána v rámci Smlouvy o realitním zprostředkování a ta vyžaduje písemnou formou. V této smlouvě nemůže realitní kancelář uložit zájemci povinnost uzavřít Realitní smlouvu (dříve Kupní smlouvu) nebo Smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

Informační povinnost RK vůči klientům

Návrh Realitního zákona počítá s povinnosti RK předat zájemci o koupi výpis z Katastru nemovitostí a poskytnout informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu (o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo měl vědět). A to je veškerá povinnost RK / realitních zprostředkovatelů. RK bude prokazovat seznámení zájemce s písemnostmi v případě sporů.

 

Očekávání Realitního zákona bylo velké a mnozí věřili v to, že se realitní prostředí v naší republice změní. Věřili, že se zvedne kvalita a profesionalita realitních služeb nabízených realitními kancelářemi / realitními zprostředkovateli, že ti nepoctiví a nekvalitní, kteří dlouhá léta kazí realitní trh ze systému „vypadnou“ a že se bude blýskat na lepší realitní zítřky.

 

TAK UVIDÍME … 🙂