Realitní trh

Společné jmění manželů SJM

Před investováním do nemovitostí je důležité přemýšlejte o tom, že nabytý majetek je potřeba chránit. Nemovitosti nám často odkazují rodiče nebo jsme museli na pořízení nemovitostí roky pracovat, splácet úvěry apod. To nejhorší může být, když pak o takový majetek přijdeme. Pokud jste před uzavřením sňatku neuzavřeli předmanželskou smlouvu, budete nabývat majetek společně. Může se ale i stát, že druhý z manželů nebude souhlasit. Pro takové případy existuje možnost zúžení společného jmění manželů (SJM). Dohodou mezi manžely může být tento režim kdykoliv změněn. Lze takto upravit také u již existujících nemovitostí. Ale musí to být přímo u notáře s notářským zápisem.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) označuje NOZ jako tzv. manželské majetkové právo. Občanský zákoník se věnuje úpravě majetkových práv mezi manžely.

Společné jmění podléhá zákonnému režimu, pokud se obě strany nedohodnou jinak nebo o tom nerozhodne soud.

Pro představu, co tvoří SJM a co ne:

  1. Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co
  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

2. Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

Pokud investujete do nemovitostí a jste ženatí/vdaní, může se vám někdy stát, že druhý z manželů nebude s vaší investicí souhlasit. Co potom? Vyhlédli jste si nemovitost, moc rádi byste ji pořídili, ať už na pronájem nebo jen jako rychlou spekulaci, ale druhý z manželů nesouhlasí. Pokud jste totiž před uzavřením sňatku neuzavřeli předmanželskou smlouvu, budete standartně nabývat majetek do společné „pokladničky“. Může se vám dokonce stát, že druhý z manželů nebude souhlasit s tímto druhem podnikání či investic. Přesně pro tyto případy existuje možnost zúžení společného jmění manželů (SJM).

Příklad:

Manželé uvažují o koupi bytu. Vzhledem k tomu, že se jedná o byt, který patřil strýci manželky, který jim byt prodá za výhodnou cenu, ale chce, aby vlastníkem byla jen manželka, domluví se, že byt koupí manželka sama do výlučného vlastnictví. Byt tedy nebude součástí společného jmění, i když na jeho koupi budou použity společné finanční prostředky. Manželé  navštíví notáře a požádají o zúžení společného jmění manželů ohledně bytu, který bude vlastnit pouze manželka. Ve všem ostatním přitom zůstává jejich společné jmění nezměněno. Současně mohou notáře požádat, aby jim sepsal i kupní smlouvu na byt a vyřídil přepis bytu u katastrálního úřadu.