Realitní trh

SUMMIT ARCHITEKTURY A ROZVOJE

Dne 7. dubna 2021 proběhl

SUMMIT ARCHITEKTURY A ROZVOJE,

kde se mimo jiné probíral také

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

 

74% lidí vnímá pomalé povolování staveb v ČR jako problém.

Přijetí nového stavebního zákona není možné dále odkládat. Každá z jeho projednávaných verzí je lepší než současný nefunkční stav.

Odložení přijetí zákona by zemi poškodilo a ničemu nepomohlo.

Současný nefunkční zákon brzdí rozvoj celé země.

V porovnání s okolními zeměmi velmi zaostáváme.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová uvedla principy nového stavebního zákona a harmonogram. Poslanecká sněmovna přijala 3. března jako podklad KPN Hospodářského výboru a 1. dubna prošel do 3. čtení., které se přepokládá na přelomu dubna a května 2021. Podpis prezidenta a platnost v červenci 2021. Postupné nabývání účinnosti, od 1. ledna 2022 nabytí účinnosti ustanovení zřizujícího Nejvyšší stavební úřad.

Plné nabytí účinnosti je stanoveno od 1. července 2023.

Klíčovou změnou je model čistě státní stavební správy. Pokud bude přijat tento model už od obecní úrovně, bude se jednat o přímý výkon státní správy v povolování staveb. Obce mají rozhodovat o svém rozvoji v územním plánování. Velká města jako Praha, Brno a Ostrava žádají svoje vlastní stavební předpisy. Prodloužení platnosti stávajících ÚP měst a obcí bude až do roku 2025. V jednání je převod pořizování územně plánovací dokumentace do samostatné působnosti a dokončení rozpracovaných ÚP dle současné úpravy.

Občané žádají odpolitizování stavebních úřadů, domnívají se, že nový stavební zákon je potřeba pro konkurenceschopnost ČR a pro efektivní vyčerpání dotací EU. V příštích šesti letech je vyjednáno 960 mld. Kč. Podle 80 % respondentů by úředníci stavebních úřadů měli být nezávislí na politickém vedení měst a obcí. Odstraní se letitý problém tzv. systémové podjatosti.