Realitní trh

Co si prověřit při koupi stavebního pozemku?

Jelikož je stále více aktuální bydlet za městem, roste také stále více poptávka po pozemcích pro stavbu rodinného domu. Ale právě stavební pozemek je nutno před koupí řádně prověřit.

Důležité je zjistit si minimálně následující 3 věci

  • územní plán
  • inženýrské sítě
  • přístupová cesta

Územní plán

Pozemek musí být určený k zastavění. Co na pozemku můžeme stavět je dáno územním plánem a regulativy. Nejjednodušší cesta je navštívit webové stránky obce a následně získat písemně informace od stavebního úřadu dané obce. Ověření koeficientu zastavění pozemku (maximální velikost zastavěné plochy pozemku), výškové omezení domu, maximální počet podlaží, tvar střechy případně jiná další omezení. Vhodné je také zeptat se na výsledky geologického i radonového průzkumu. Nutné je dále pokračovat na obecním úřadě, jelikož se může stát, že informace obou úřadů nebudou ve shodě. To, co povolí stavební úřad nutně neznamená, že je odsouhlaseno také obecním úřadem, který může bránit stavebnímu povolení z různých důvodů ohledně dokončení infrastruktury a jiné.

Inženýrské sítě

Pozemek musí být napojen na kolaudované sítě nebo musí mít jednoduché napojení. Vodovod, kanalizaci, elektřinu a plyn. Ideální stav je, že existující sítě jsou kolaudovány (doklad o kolaudaci si vždy vyžádejte!), jsou předány správcům sítí a jsou vyvedeny na kraj pozemku (tzv. kapličky). To, že na místě vidíte kapličky, ještě neznamená, že jsou sítě kolaudovány. Bez kolaudace sítí nedostanete stavební povolení. Druhou možností je, že v ulici jsou kolaudované sítě, ale nejsou hotovy přípojky na pozemek. V takovém případě oslovte správce sítí s dotazem na připojení. Zísáme tak informace, kde se na sítě můžeme připojit a můžeme odhadnout náklady a zda-li je vůbec možné se na sítě napojit (důvodem nemožnosti připojit bývá nejčastěji kapacita). Aktuální stav sítí včetně dokončení kolaudace je lépe konzultovat na místním stavebním úřadu.

Přístupová cesta

Ideální varianta je, že cesty jsou obecní. Druhou možností je, že cesta je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví prodávajícího pozemku a součástí koupě je i podíl na pozemku.  V případě, že k pozemku vede užší nebo nezpevněná cesta, zeptejte se také na stavebním úřadě, zda nebudou z tohoto plynout nějaké omezení. Jestliže jste se ocitli v situaci, kdy k vašemu pozemku nevede žádná přístupová cesta spojená s veřejnou komunikací, můžete si zažádat o zřízení věcného břemene jízdy a chůze, popřípadě o prodej přístupové cesty. Zřízení věcného břemene však něco stojí. V praxi to probíhá tak, že majiteli přístupové cesty zaplatíte za to, že vám věcné břemeno sjedná. Poté budete zapsáni v katastru nemovitostí u této přístupové cesty jako věcné břemeno. Pak již budete mít plné právo přístupovou cestu využívat. Také veřejnou cestu je možné oficiálně používat, a to i v případě, že vede přes pozemek soukromé osoby. Veřejná cesta je užívána veřejně, to znamená, že po ní lze veřejně chodit či jezdit. Jestliže nevíte, zda je konkrétní cesta skutečně veřejná, můžete se obrátit buď na starostu obce nebo silniční úřad (ve větších městech).