Realitní trh

Změna předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům

Předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům do 1.7.2020

Do 1.7.2020 existovalo ze zákona tzv. předkupní právo spoluvlastníků k nemovitostem. Výjimka byla jen pro osoby blízké. Konkrétně to znamenalo, že když jste prodávali spoluvlastnický podíl na nemovitosti, museli jste ho nejprve nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Třetí osobě (Vámi vybranému kupujícímu) jste takový spoluvlastnický podíl mohli prodat v případě, že spoluvlastníci o koupi neměli zájem. Předkupní právo platilo i v případě, že jste chtěli spoluvlastnický podíl převést na někoho bezúplatně (darovat) – v tom případě měli spoluvlastníci právo ho koupit za obvyklou cenu.
Taková úprava byla omezující hlavně pro prodeje bytů, zejména v případech, kdy jste s bytem chtěli prodat spoluvlastnický podíl na společné garáži, která je ve spoluvlastnictví všech vlastníků bytů v budově.

Předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům od 1.7.2020

Od 1.7.2020 se ale předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům mění. Platit bude fakticky jen na případy, kdy spoluvlastnictví bylo pořízením pro případ smrti (např. dědická smlouva či závěť) nebo jinou skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli vznik spoluvlastnictví ovlivnit. Toto předkupní právo bude navíc časově limitováno, protože bude platit jen šest měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Výjimka bude ještě také pro prodeje jinému spoluvlastníku, sourozenci, manželovi, nebo příbuznému v řadě přímé (to jsou potomci a rodiče / prarodiče / praprarodiče) – těmto osobám tedy můžete spoluvlastnický podíl prodat i v době šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví, protože na tyto osoby se předkupní právo neuplatňuje.
Ještě je třeba myslet na to, že pokud by – za výše uvedených předpokladů – předkupní právo platí i pro bezúplatné převody (dary). Pokud by tedy předkupní právo existovalo a chtěli jste spoluvlastnický podíl darovat, pak ho mají spoluvlastníci právo vykoupit za obvyklou cenu.

Je tak vidět, že předkupní právo ode dneška platí jen pro velice úzce vymezenou skupinu případů prodeje spoluvlastnických podílů. Ve většině případů se s tímto předkupním právem při prodeji nemovitostí tak již nebudeme muset potýkat, což je jistě dobrá zpráva.

JUDr. Lucie Straková, advokátka & mediátorka