Realitní trh

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti jde i bez znaleckého posudku. Víte, co je směrná hodnota a kdy lze určit směrnou hodnotu?

Když koupíte byt, dům, pozemek nebo jinou nemovitou věc vzniká vám povinnost přiznat a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Nabývací hodnotou se rozumí buď sjednaná kupní cena (uvedena v kupní smlouvě) nebo srovnávací daňová hodnota.

Namísto znaleckého posudku, který stojí peníze i dost času, je možné použít tzv. směrnou hodnotu. Její zpracování nestojí ani korunu ale vyžaduje váš čas k vyplnění formuláře, který je přílohou k přiznání.

Na základě vyplněných údajů o nemovitosti pak základ pro výpočet daně určí samotný finanční úřad. Stejně jako při ceně zjištěné znaleckým posudkem platí, že pro výpočet daně se použije vyšší z částek – buď cena sjednaná mezi převodcem a nabyvatelem, nebo srovnávací daňová hodnota určená finančním úřadem jako 75 % ze stanovené směrné hodnoty.

Směrná hodnota

Směrnou hodnotu lze chápat jako tabulkovou hodnotu vypočtenou na základě souboru základních informací o nemovitosti při použití postupu určeného prováděcí vyhláškou Ministerstva financí.

Kdy lze určit směrnou hodnotu?

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí č. 340/2013 Sb. v § 15 specifikuje nemovité věci, u kterých lze směrnou hodnotu určit.

Jsou to:

  • pozemek, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek (pozemky určeny k užívání s uvedenou stavbou, např. pozemek zahrada u rodinného domu, ostatní plocha u stavby bytového domu)
  • stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, pokud nejsou tyto stavby součástí pozemku (zpravidla mají jiného vlastníka) ani práva stavby, a u pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek
  • jednotka, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a opět u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek (platí pro jednotky vzniklé podle NOZ i jednotky podle zrušeného zákona o vlastnictví bytu;) nemovité věci, které tvoří příslušenství k výše uvedeným nemovitým věcem (např. altánek, kůlna)
  • pozemek bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby. Směrnou hodnotu lze rovněž určit u vybraných zemědělských a lesních pozemků.

 

Směrnou hodnotu zvládnete spočítat sami

Formuláře zvládne vyplnit téměř každý a najdete je na webu Finanční správy. Přílohy potom přiložíte k Přiznání k dani z nemovitých věcí a podepsané doručíte na finanční úřad.

 

 

K určení směrné hodnoty budete potřebovat

vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (obdržíte poštou)

kupní smlouvu

informace o nemovitosti (rok výstavby, stav nemovitosti, vybavení, inženýrské sítě apod.)

 

Co je pro vás lepší ? Posudek či směrná hodnota?

Já si myslím obojí. Jak kdy, u bytu je asi výhodnější směrná hodnota a naopak u domu s pozemkem asi znalecký posudek.

 

Záleží na Vás ….